Awake - Thức giấc

Awake
Lượt xem: 3,332
Thời lượng: 96 phút
Khi một sự kiện toàn cầu làm mất đi khả năng ngủ của nhân loại, một cựu binh mang theo trăn trở chiến đấu để cứu gia đình khi xã hội và tâm trí cô rơi vào hỗn loạn.
Awake - Thức giấcAwakephim Mỹ Awake - Thức giấcxem phim Awake - Thức giấc Awake phim Mỹ HD Awake - Thức giấc Viet-Engsub Awake - Thức giấc FHD