Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch

Major Grom: Plague Doctor
Lượt xem: 10,751
Thời lượng: 136 phút
Khi một hiệp khách đeo mặt nạ giết người hàng loạt và gây hỗn loạn cả thành phố, chỉ có vị thanh tra nổi loạn và cộng sự tân binh mới có thể ngăn chặn anh ta.

Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh DịchMajor Grom: Plague Doctorphim Mỹ Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịchxem phim Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch Major Grom: Plague Doctor phim Mỹ HD Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch Viet-Engsub Thiếu Tá Grom: Bác Sĩ Bệnh Dịch FHD