Người Bảo Vệ Thành Phố

Trese
Lượt xem: 5,456
Cập nhật: 6 / 6 tập
Tại Manila, khi các thế lực siêu nhiên đen tối thâm nhập khắp thế giới tội phạm ngầm, việc gìn giữ hòa bình phụ thuộc vào Alexandra Trese. Nhưng một cơn bão sắp kéo đến!
Người Bảo Vệ Thành PhốTresephim Mỹ Người Bảo Vệ Thành Phốxem phim Người Bảo Vệ Thành Phố Người Bảo Vệ Thành Phố tập 6Người Bảo Vệ Thành Phố mới nhất Người Bảo Vệ Thành Phố Viet-Engsub Người Bảo Vệ Thành Phố FHD